TMS-10SPHOTO-24
24" x 100' 10mil Pro-Grade Satin Microporous Photo